сонордоход таатай дуунууд

Tuesday, March 5, 2013

99 Тэнгэр


55 цагаан тэнгэр
1. Мөнхтэнгэр
2. Сүлдэн тэнгэр
3. Долоон одон өвгөн
4. Мөнх хөх тэнгэр
5. Саран мөнгөн тэнгэр
6. Ёроол цагаан тэнгэр
7. Заяач тэнгэр
8. Одод хөх тэнгэр
9. Хөх тэнгэр
10. Хайрхад тэнгэр
11. Цастын цагаан тэнгэр
12. Мөстийн мөнгөн тэнгэр
13. Гал улаан тэнгэр
14. Хөх манхан тэнгэр
15. Хөх мөнгөн тэнгэр
16. Онгод сахиус тэнгэр
17. Од эрхэст тэнгэр
18. Замын тэнгэр
19. Элчит цагаан тэнгэр
20. Авралын эзэн тэнгэр
21. Баатар цагаан тэнгэр
22. Шударга улаан тэнгэр
23. Эвийн тэнгэр
24. Үүдэн заяа тэнгэр
25. Наран улаан тэнгэр
26. Хурын арвин тэнгэр
27. Хурмаст тэнгэр
28. Задын цагаан тэнгэр
29. Манхан цагаан тэнгэр
30. Малын хишиг тэнгэр
31. Одон цагаан тэнгэр
32. Солонго тэнгэр
33. Тив тэнгэр
34. Саран цагаан тэнгэр
35. Бурхан Халдун тэнгэр
36. Отгонцагаан тэнгэр
37. Элчит улаан тэнгэр
38. Ангийн даллага тэнгэр
39. Далай цагаан тэнгэр
40. Шударга цагаан тэнгэр
41. Их тэнгэр
42. Морин эрдэнэ тэнгэр
43. Удмын заяа тэнгэр
44. Ханийн тэнгэр
45. Луутай цагаан тэнгэр
46. Дархан цагаан тэнгэр
47. Аргатын тэнгэр
48. Цахилгаан цагаан тэнгэр
49. Зайран тэнгэр
50. Азын тэнгэр
51. Аавын тэнгэр
52. Ээжийн тэнгэр
53. Өөрийн тэнгэр
54. Дайчин баатар тэнгэр
55. Хан тэнгэр

44 хар тэнгэр
1. Атаа тэнгэр
2. Зүрхэн хар тэнгэр
3. Хар сүлдэн тэнгэр
4. Ёрын хар тэнгэр
5. Хадарган хар тэнгэр
6. Хилэн хар тэнгэр
7. Дайны хар тэнгэр
8. Задын хар тэнгэр
9. Аянга тэнгэр
10. Хэргийн эзэн тэнгэр
11. Зол муутын тэнгэр
12. Гайт хар тэнгэр
13. Үйлт хар тэнгэр
14. Хан хар тэнгэр
15. Хар бараан тэнгэр
16. Хэдэр хар тэнгэр
17. Хотон хар тэнгэр
18. Харанхуй хар тэнгэр
19. Хайгуул хар тэнгэр
20. Уйтан хар тэнгэр
21. Шидийн хар тэнгэр
22. Тангараг хар тэнгэр
23. Бөөн хар тэнгэр
24. Удган тэнгэр
25. Гарзын хар тэнгэр
26. Аадар хар тэнгэр
27. Аянга хар тэнгэр
28. Хурмаст хар тэнгэр
29. Хилэнцэт хар тэнгэр
30. Салхин хар тэнгэр
31. Хараалын хар тэнгэр
32. Гүжир хар тэнгэр
33. Хажир хар тэнгэр
34. Эрлэгийн хар тэнгэр
35. Ороолон хар тэнгэр
36. Харын хар тэнгэр
37. Хатуу хар тэнгэр
38. Буултын хар тэнгэр
39. Адын хар тэнгэр
40. Өрийн хар тэнгэр
41. Үрлэг хар тэнгэр
42. Заяа муутын хар тэнгэр
43. Заргач хар тэнгэр
44. Аз муутын тэнгэр

No comments:

Post a Comment